fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
NAȚIONAL - Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

NAȚIONAL – Program de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlociiACTIV 

Programul de accelerare a dezvoltării Întreprinderilor mici și mijlocii*

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: DATA NU ESTE STABILITA

CUI SE ADRESEAZĂ

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele de știință, construcții, turism, IT, sau cele referitoare la sănătatea umană care sunt înființate de către persoane fizice până la data de 31.12.2020, inclusiv și care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate.

FINANȚARE

Bugetul alocat pentru anul bugetar 2023 este de 52.000.000 lei și vizează acordarea de ajutor de minimis unui număr de aproximativ 104 de beneficiari.

Valoarea finanțării este de maxim 500.000 lei dar nu mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui credit de investiții contractat de la instituția de credit parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program nu poate fi mai mică de 250.000 lei.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

Sunt societăți care îndeplinesc cumulativ, la data înscrierii în program, următoarele criterii de eligibilitate:

a. sunt înregistrate conform Legii 31/1990, sau în baza Legii 1/2005, sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României 6/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b. sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii;
c. sunt înființate cel târziu la 31.12.2020;
d. mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont pentru o perioadă de minim 6 luni de la data efectivă a plății;
e. contractează un credit de investiții la una dintre băncile partenere;
f. au capital social integral privat;
g. asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica decât cu o singură societate;
h. desfășoară o activitate autorizată de comerț sau servicii într-unul din sectoarele eligibile. Activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program; Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
i. nu au datorii la bugetul general consolidat;
j. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică,
k. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
l. nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis.

Sunt eligibile societăţile care desfăşoară activităţi autorizate  pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 41 Construcții de clădiri   
 • 63 Activități de servicii informatice
 • 74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
 • 79 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică
 • 86 Activități referitoare la sănătatea umană

Întreprinderile pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2023-2027.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe (grupele 2.1, 2.2 și 2.3 din HG 2139/ 2004);
 • echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare (ex: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, compresoare de aer, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neîntreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea aplicantului);
 • tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 • site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;
 • autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G;
 • două plăcuțe informative obligatorii, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • cheltuielile privind avizele sau alte taxe, inclusiv TVA, ambalarea, transportul echipamentelor/ utilajelor și punerea în funcțiune a utilajelor / echipamentelor;
 • active în sistem leasing, second-hand sau care fac obiectul unei duble finanțări.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Termenul maxim de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării contractului de credit și AFN, dar nu mai târziu de 10.11.2024.

MECANISMUL DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR

 1. Timp de 30 de zile, aplicanții vor putea depune cereri de creditare și finanțare la sediul instituției de credit partenere;
 2. Banca va emite aplicaților număr de înregistrare care va conține data depunerii și va afișa într-un registru de înregistrare on-line, pe site-ul instituției, lista solicitărilor în ordinea înscrierii, în timp real;
 3. Ulterior, băncile partenere vor transmite către finanțator listele proprii ale aplicaților, conform principiului primul venit – primul servit;
 4. Finanțatorul va verifica din punct de vedere administrativ și al eligibilității aplicaților;
 5. În funcție de rezultatele comunicate, băncile vor încheia contractele de credit și AFN în maxim 30 de zile de la emiterea notificărilor de principiu la finanțare;
 6. După efectuarea cheltuielilor aferente investiției de către beneficiar, banca parteneră va transmite decontul, însoțit de documentele aferente, către MEAT/AIMM, în vederea verificării acestuia.

CRITERII DE SELECȚIE

Grila de evaluare și criteriile de selecție nu au fost comunicate până în acest moment.

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.