• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Digitalizarea IMM-urilor

NORD-VEST (Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) – Digitalizarea IMM-urilorACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 30 IULIE 2024
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 7 OCTOMBRIE 2024 

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României (Bihor, Satu Mare, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud) care necesită digitalizarea organizării și planificării producției, a activităților administrative, cât și digitalizarea proceselor tehnologice.

FINANȚARE

Alocarea totală a prezentului apel de proiecte este de 16.764.705,90 de euro, cu posibilitatea de supracontractare.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă cererii de finanțare poate fi cuprinsă între 10.000 euro și 100.000 euro.

Ajutorul financiar nerambursabil solicitat reprezintă 90% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cofinanțarea din partea solicitantului este de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

CRITERII DE ELIGIBILITATE SOLICITANȚI

Sunt agenții economici care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt societăți înregistrate în Regiunea Nord-Vest, constituite în baza Legii 31/1990 cu modificările ;i completările ulterioare, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;

b) au desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin un an fiscal (companie înființată cel târziu la 03.01.2023) și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare;

c) codul CAEN pentru care se propune soluția de digitalizare activitate/proces este autorizat la locația de implementare a proiectului și nu presupune o activitate aferentă domeniilor excluse;

d) are capacitatea financiară de a asigura, din surse proprii, cofinanțarea la cheltuielile eligibile, precum și cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare și întreținere a investiției – dovada cofinanțării va fi necesară la contractare;

e) depun un studiu/ audit IT privind identificarea soluției digitale pentru activitățile/procesele propuse a fi digitalizate;

f) locul de implementare al proiectului este situat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest;

g) nu au datorii la bugetul de stat respectiv la bugetul local;

h) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;

i) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ ajutor de minimis

j) depun un proiect în urma căruia ating un nivel de intensitate ridicat, astfel încât se obțin cel puțin 7 indicatori de intensitate digitală:

  1. Internet pentru cel puțin 50% din personalul propriu – acces la internet pentru minim 50% din angajați care utilizează
  2. Utilizarea de specialiști TIC (angajați proprii sau servicii externalizate)
  3. Bandă largă rapidă (30 Mbps sau mai mare) – Viteza de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mbps
  4. Dispozitive mobile de internet pentru cel puțin 20% din personalul angajat
  5. Pagina de internet sau pagina de prezentare online
  6. Un site online cu funcții sofisticate – website cu funcții complexe
  7. Prezență în social media
  8. Achiziționarea de servicii de publicitate pe internet;
  9. Achiziționarea de servicii de calcul de cloud mediu-ridicat;
  10. Trimiterea de facturi electronice pentru procesare automatizată;
  11. Vânzări web de comerț electronic reprezintă cel puțin 1% din total cifră de afaceri
  12. Vânzări web business-to-consumer (B2C) de peste 10% din totalul vânzărilor prin internet.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Se acordă sprijin pentru investiții care includ una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • echipamente hardware TIC și alte dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune;
 • echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • realizarea rețelei LAN necesară implementării proiectului;
 • aplicații software/licențe necesare implementării proiectului (inclusiv software dezvoltat și/sau adaptat conform cerințelor beneficiarului), configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA,
 • sisteme de inteligență artificială, machine learning, realitate augmentată, virtual reality;
 • website a companiei;
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • soluții din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
 • servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;
 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice privind digitalizarea de care au nevoie IMM-urile;
 • costuri indirecte aferente proiectului (rată forfetară de 7% raportat la costurile directe eligibile).

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este de 9 luni de la data semnării contractului de finanțare și nu poate depăși 31.12.2029.

Beneficiarul va menține investiția pentru care a beneficiat de sprijin financiar pentru cel puțin 3 ani după finalizarea investiției.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Selectarea proiectelor spre contractare se face pe baza punctajului obținut în urma evaluării tehnice și financiare (prin aplicarea Grilei de evaluare tehnico-financiară).

Proiectele care obțin mai puțin de 70 puncte (prag minim de calitate) sunt neeligibile.

În cazul prezentului apel de proiecte pragul de excelență/ de etapă este de:
 • etapa 1 (30.07.2024 – 12.08.2024): 98 de puncte
 • etapa 2 (13.08.2024 – 26.08.2024): 95 de puncte
 • etapa 3 (27.08.2024 – 09.09.2024): 90 de puncte
 • etapa 4 (10.09.2024 – 23.09.2024): 85 de puncte
 • etapa 5 (24.09.2024 – 07.10.2024): 70 de puncte

Contractarea proiectelor se va face, în limita bugetului alocat pentru apelul de proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor rezultate în urma evaluării tehnico-financiare și a soluționării contestațiilor.

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face ținând cont, în ordinea de mai jos, de următoarele criterii:

 • Vor fi selectate acele proiecte care au cea mai mică valoare rezultată a raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (cuantumul finanțării/cifra de afaceri);
 • Data și ora depunerii proiectelor.

Proiectele care în urma evaluării tehnico-financiare obțin un punctaj inferior cu o diferență mai mare de 2 puncte față de punctajul alocat automat de sistemul electronic la depunere vor fi respinse

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.