• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Sprijin întreprinderi nou înființate inovatoare

NORD-VEST (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj) – Sprijin întreprinderi nou înființate inovatoareINACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 7 SEPTEMBRIE 2023
ÎNCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE: 7 MARTIE 2024

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea de Nord-Vest, nou înființate, care desfășoară acțiuni cu scopul de a crește nivelul de inovare la nivelul companiei prin obținerea, validarea și utilizarea brevetelor rezultate din activitatea de cercetare- dezvoltare.

FINANȚARE

Ajutorul de stat ce poate fi solicitat prin acest apel de proiecte poate avea o valoare cuprinsă între 200.001 si 1.500.000 euro.

Ajutorul financiar nerambursabil reprezintă 100% din valoarea bugetului cererii de finanțare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTULUI

 • Sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990 cu sediul social pe teritoriul regiunii de dezvoltare Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj);
 • Se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici nou înființate – nu au fost înregistrate cu cel mult 3 ani înainte de depunerea cererii de finanțare și 5 ani înainte de semnarea contractului de finanțare;
 • Sunt inovatoare – prin intermediul unei evaluări de către o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată sau în cadrul companiei activitățile de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced depunerea cererii de finanțare;
 • Nu au cercetarea-dezvoltarea ca obiect principal de activitate (conform certificatului constatator ONRC);
 • Desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform Anexei – Lista piloni, domenii eligibile;
 • Au un istoric de cel puțin un an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată în anul depunerii cererii de finanțare;
 • Locul de implementare a proiectului este în Regiunea Nord-Vest – investiția se poate realiza la maxim 2 locuri de implementare;
 • Demonstrează dreptul de proprietate/superficie/concesiune/ comodat/ închiriere/ locațiune asupra imobilului ce face obiectul proiectului, iar acesta nu este obiectul unor litigii, revendicări, fiind liber de sarcini;
 • În cei 2 ani anteriori cererii de finanțare nu au efectuat o relocare la unitatea în care urmează să aibă loc investiția pentru care se solicită sprijin și nu ba face acest lucru pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea investiției;
 • Dețin un rezultat de cercetare care să stea la baza activităților propuse prin proiect (brevet, cerere de brevet, teza de doctorat, drept de utilizare a unui rezultat de cercetare, drept de proprietate intelectuală industrială certificată, lucrare științifică publicată în ultimii 5 ani);
 • Dețin capacitatea financiară de a asigura cheltuielile neeligibile și costurile de funcționare și întreținere a investiției pe perioada de implementare și durabilitate a contractului de finanțare.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Activități de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală) – obligatorii
  • achiziția/ realizarea de servicii pentru cercetare-dezvoltare: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu; proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalației pilot, serviciului, etc;
  • achiziția/realizarea de servicii de consultanță pentru inovare;
  • achiziția de servicii suport pentru inovare;
  • construcția/modernizarea spațiilor de cercetare/inovare aferente activităților finanțate prin proiect;
  • achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe);
  • achiziția de utilaje şi echipamente pentru activitatea de cercetare;
  • procurare de materii prime şi materiale necesare.
 • Activităţi pentru introducerea în producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu – obligatorii
  • achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
  • achiziția de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producție;
  • construcția spațiilor de producție/prestare a serviciilor aferente activităților finanțate;
  • elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare;
  • pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize);
  • revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare;
  • realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului si punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative);
 • Activități pentru managementul proiectului și/sau scrierea cererii de afaceri;
 • Activități de informare și publicitate.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • Activitatea de auditare financiară a proiectului (dar este obligatorie pentru proiect);
 • Elemente de mobilier;
 • Dotări pentru spații administrative;
 • Orice alte cheltuieli care nu se regăsesc în lista de cheltuieli eligibile

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților proiectului este de maxim 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare și nu depășește 31.12.2029.

Perioada de sustenabilitate a proiectului de finanțare este de 3 ani de la data efectuării plății finale.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

În cazul prezentului apel de proiecte pragul de calitate este de 50 de puncte (proiectele care obțin punctaje sub acest prag sunt respinse).
Pentru prezentul apel de proiecte se vor aplica următoarele praguri de excelentă:
 • Etapa 1 – 07.09.2023-07.10.2023 – 85 de puncte
 • Etapa 2 – 07.10.2023-07.12.2023 – 80 de puncte
 • Etapa 3 – 07.12.2023-07.02.2024 – 70 de puncte
 • Etapa 4 – 07.02.2024-07.03.2024 – 50 de puncte

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va realiza în funcție de criteriile:

 • 1.5 Relevanța proiectului
 • 3 Experiența în dezvoltarea ideii de proiect a echipei solicitantului;
 • Data și ora depunerii (în cazul în care după aplicarea celor 2 criterii de mai sus proiectele au același punctaj).

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.