fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Sprijin întreprinderi nou înființate inovatoare

NORD-VEST (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj) – Sprijin întreprinderi nou înființate inovatoareACTIV 

PR NV

PRIORITATEA 1: O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE, DIGITALIZARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE

PERIOADA DE DEPUNERE PROIECTE: IUNIE 2023

CUI SE ADRESEAZĂ

Întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea de Nord-Vest, nou înființate, care desfășoară acțiuni cu scopul de a crește nivelul de inovare la nivelul companiei prin obținerea, validarea și utilizarea brevetelor rezultate din activitatea de cercetare- dezvoltare.

FINANȚARE

Ajutorul de stat ce poate fi solicitat prin acest apel de proiecte poate avea o valoare cuprinsă între 200.000 si 1.500.000 euro.

Ajutorul financiar nerambursabil reprezintă 100% din valoarea bugetului cererii de finanțare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTULUI

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • Sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990 cu sediul social pe teritoriul regiunii de dezvoltare Nord-Vest și care se încadrează în categoria întreprinderilor nou înființate inovatoare. O întreprindere este considerată nouă dacă nu a existat cu trei ani înainte ca întreprinderea să solicite sprijinul furnizat
 • Se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici cu o vechime de până la 3 ani de la înregistrarea la ONRC (la data depunerii cererii de finanțare);
 • Costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului de stat;
 • Au un istoric de cel puțin un an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Au un cod CAEN asociat activităților de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală autorizat la locul de implementare a proiectului la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • Demonstrează dreptul de proprietate/superficie/concesiune asupra imobilului ce face obiectul proiectului, iar acesta nu este obiectul unor litigii, revendicări, fiind liber de sarcini;
 • Dețin un rezultat de cercetare care să stea la baza activităților propuse prin proiect (brevet, cerere de brevet, teza de doctorat, drept de utilizare a unui rezultat de cercetare, drept de proprietate intelectuală industrială certificată).

TVA reprezintă o cheltuială eligibilă în contextul în care este nerecuperabilă în temeiul legislației naționale privind TVA sau pentru proiectele al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA).

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Activități de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală) – obligatorii
  • achiziția/ realizarea de servicii pentru cercetare-dezvoltare: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu; proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalației pilot, serviciului, etc;
  • achiziția/realizarea de servicii de consultanță pentru inovare;
  • achiziția de servicii suport pentru inovare;
  • construcția/modernizarea spațiilor de cercetare/inovare aferente activităților finanțate prin proiect;
  • achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe);
  • achiziția de utilaje şi echipamente pentru activitatea de cercetare;
  • procurare de materii prime şi materiale necesare.
 • Activităţi pentru introducerea în producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu – obligatorii
  • achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
  • achiziția de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producție;
  • construcția spațiilor de producție/prestare a serviciilor aferente activităților finanțate;
  • elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare;
  • pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize);
  • revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare;
  • realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului si punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative);
 • Activități pentru managementul proiectului și/sau scrierea cererii de afaceri;
 • Activități de informare și publicitate.

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • Activitatea de auditare financiară a proiectului (dar este obligatorie pentru proiect);
 • Elemente de mobilier;
 • Dotări pentru spații administrative;
 • Orice alte cheltuieli care nu se regăsesc în lista de cheltuieli eligibile

 

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a activităților proiectului este de maxim 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare și nu depășește 31.12.2029.

Perioada de sustenabilitate a proiectului de finanțare este de 3 ani de la data efectuării plății finale.

 

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va realiza în funcție de criteriile:

 • Oportunitatea proiectului
 • Experiența în dezvoltarea ideii de proiect a echipei solicitantului
 • Ordinea depunerii

 

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.