• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
PR V – Eficiență energetică în clădiri publice din regiunea Vest

VEST (Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – Eficiență energetică în clădiri publiceACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL VEST

 

DESCHIDEREA CERERII DE PROIECTE: ESTIMAT SEPTEMBRIE 2023

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Obiectivul apelului de proiecte este îmbunătățirea performanțelor energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul clădirilor din mediul urban în vederea combaterii schimbărilor climatice.

 

Se vor lansa 6 apeluri de proiecte cu alocări teritoriale diferite:

 • Municipiile Reședință de Județ și Municipiile din Regiunea Vest, fără municipiile din ITI Valea Jiului, apel necompetitiv PRV/3.1.C/1.1;
 • Orașele din Județul Arad, apel competitiv nr. PRV/3.1.C/1.2;
 • Orașele din Județul Caraș-Severin, apel competitiv nr. PRV/3.1.C/1.3;
 • Orașele din Județul Hunedoara, fără ITI Valea Jiului, apel competitiv nr. PRV/3.1.C/1.4;
 • Orașele din Județul Timiș, apel competitiv nr. PRV/3.1.C/1.5;
 • Municipiile și orașele din ITI Valea Jiului, apel necompetitiv nr. PRV/3.1.C/1.6.

VALOAREA AJUTORULUI FINANCIAR

Valoarea eligibilă a proiectului poate fi cuprinsă între minim 500.000 euro și maxim 2.500.000 euro. Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depăși 31 decembrie 2029.

Perioada de durabilitate este de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibil, solicitantul finanțării/ partenerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • se încadrează în categoria solicitanților eligibili:
  • Autorități și instituții publice locale: UAT din Regiunea Vest: UAT municipii reședință de județ, inclusiv din ZUF Timișoara, UAT municipii și orașe, UAT județe, Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, finanțate din bugetul local sau județean, aflate în subordinea UAT enumerate anterior și care dețin clădiri publice cu funcțiune educațională, de sănătate, de servicii sociale în Regiunea Vest;
  • Instituții de învățământ superior de stat din cadrul Regiunii Vest.
  • Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.
 • are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului;
 • nu are obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat, respectiv cel local;
 • proiectul depus propune:
  • investiții specifice privind creșterea eficienței energetice din mediul urban, inclusiv ZUF Timișoara și satele aparținătoare municipiilor și orașelor, în clădiri publice cu următoarele tipuri de funcțiuni: educaționale, de sănătate, servicii sociale fără funcțiune rezidențială.
  • Implementarea de măsuri de renovare energetică aprofundată care conduc la o reducere de minim 60% a consumului de energie primară și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

În cadrul apelurilor de proiecte se finanțează următoarele tipuri de proiecte/activități eligibile:

a) Îmbunătățirea izolației termice, modernizarea termică a anvelopei clădirii;

b) Îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii – instalații, ex.: achiziția de echipamente de încălzire și răcire eficiente energetic, reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, achiziția de sisteme de ventilație, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare, management energetic al clădirii;

c) Măsuri obligatorii – maxim 10% din valoarea totală eligibilă: utilizarea surselor regenerabile de producere de energie pentru consumul propriu al clădirii de tipul panourilor fotovoltaice, sistemelor de cogenerare, sistemelor de trigenerare, sistemelor eoliene etc;

d) Achiziția de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări de tipul mijloacelor fixe, active necorporale;

e) Alte intervenții aferente măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului – maxim 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

f) Campanii de informare, educație și conștientizare cu privire la optimizarea consumului de energie.

Se recomandă ca proiectul să propună un procent de minim 5% achiziții verzi din investiția în echipamente și dotări, iar minim 20% din materialele de construcții utilizate la lucrările de execuție să fie certificate Eco Label.

 

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.