• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
PR V – Drumuri județene în regiunea Vest

VEST (Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – Drumuri județeneACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL VEST

DESCHIDEREA CERERII DE PROIECTE: ESTIMAT SEPTEMBRIE 2023

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Obiectivul apelului de proiecte este promovarea coeziunii, creșterea conectivității, accesibilității și mobilității în și din Regiunea Vest, în cadrul unui sistem de mobilitate multimodal integrat, limitând impactul negativ asupra mediului și îmbunătățind siguranța și sănătatea populației.

VALOAREA AJUTORULUI FINANCIAR

Valoarea eligibilă a proiectului este cuprinsă între 5.000.000 euro și 50.000.000 euro.

Contribuția proprie a solicitantului ajutorului este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de implementare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare nu poate depăși 31 decembrie 2029.

Perioada de durabilitate a proiectului de investiții este de 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibil, solicitantul finanțării/ partenerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • se încadrează în categoria solicitanților eligibili:

a) unități administrativ-teritoriale Județ din cadrul regiunii Vest, respectiv Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;

b) unități administrativ-teritoriale Județ din cadrul regiunii Vest (lider de parteneriat), în parteneriat cu UAT Județ/e, UAT Municipiu/i, UAT Oraș/e, UAT Comună/e (membri).

 • are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului;
 • nu are obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat, respectiv cel local;
 • proiectul este corelat cu obiectivul general al apelului de proiecte și propune investiții specifice de construire, modernizare și extindere a rețelei de transport care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, inclusiv variante ocolitoare cu statut de drum județean, lucrări de artă, precum și elemente de digitalizare.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

În cadrul apelului de proiecte se finanțează următoarele tipuri de proiecte/activități eligibile:

 • lucrări de construire și/sau modernizare și/sau extindere a rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, inclusiv variante ocolitoare cu statut de drum județean – activitate obligatorie;
 • măsuri de siguranță rutieră – road-safety, inclusiv campanii de siguranță rutieră – activitate obligatorie;
 • măsuri de accesibilitate ușoară și independentă pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale, fiind proiectate și destinate tuturor utilizatorilor – activitate obligatorie;
 • aliniamente de arbori/crearea de perdele forestiere de-a lungul drumului județean, amplasarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, apărări de maluri și consolidări de versanți, investiții suplimentare pentru protecția drumului județean față de efectele generate de condiții meteorologice extreme etc. – activitate obligatorie;
 • elemente de digitalizare în transporturi, de exemplu: echipamente de măsurare trafic, etc. – activitate obligatorie;
 • lucrări de artă de tip poduri și podețe, precum și elemente de colectare și evacuare a apelor pluviale;
 • construirea/modernizarea de stații și alveole, în vederea stimulării transportului public de călători pe traseul obiect al proiectului;
 • intersecțiile cu drumurile laterale, racorduri la drumurile laterale;
 • intersecții cu linii de cale ferată, pasaje, poduri sau intervenții la albiile minore, noduri rutiere, activități eligibile doar în scopul realizării conectivității la TEN-T;
 • măsuri conexe de tipul: amenajare de parcări pe traseul DJ, accese la proprietăți, cu respectarea limitei de proprietate, piste de biciclete cu traseu continuu și/sau coerent care deservesc DJ, iluminat treceri de pietoni, amenajare spații verzi etc (măsurile conexe – 15% din valoarea totală eligibilă)

 

Se recomandă ca proiectul să propună achiziții verzi pentru minim 30% din investiția în echipamente și dotări, iar minim 20% din materialele de construcții utilizate la lucrările de execuție să fie certificate Eco Label.

 

CARACTERISTICILE APELULUI:

În cadrul acestei sesiuni proiectele se vor depune online prin aplicația informatică MySMIS.

Prezentul apel de proiecte este un apel de proiecte necompetitiv, cu depunere la termen sau până la 300% grad de depunere raportat la alocare.

 

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.