• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Businessman an woman in high tech enterprise, having a meeting, using laptop

PTJ – Priorități finanțate în Jud. Galați pentru Sectorul PrivatINACTIV 

PRIORITĂȚI CE VOR FI FINANȚATE ÎN JUDEȚUL GALAȚI PENTRU SECTORUL PRIVAT

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Este sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, prin generarea de locuri de muncă durabile și sigure. Programul Tranziția Justă (PTJ) răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă în perioada 2021 – 2027. Prin implementarea acestui program se asigură contribuția națională la atingerea țintelor Uniunii Europene (UE) privind energia și clima pentru 2030 și pentru neutralitatea climatică a economiei până în anul 2050.

PRIORITĂȚI CE VOR FI FINANȚATE ÎN JUDEȚUL GALAȚI PENTRU IMM-URI

Buget total alocat județului Galați: 387.5 mil. Euro

Rezultate așteptate:

 • 490 întreprinderi nou-înființate
 • 1941 locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin
 • 937 întreprinderi care vor putea beneficia de sprijin          
 • 4078 șomeri care vor putea beneficia de sprijin
 • 2800 de gospodării sprijinite pentru a dobândi statutul de prosumator
 • 39 Mw capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile

Prioritate: Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului

 

1. Apeluri de proiecte pentru Micro-Întreprinderi

1.1 Sprijin pentru dezvoltarea micro-intreprinderilor: buget 45 mil. Euro
1.2 Sprijin pentru dezvoltarea start-up-urilor: buget 20 mil. Euro
1.3 Sprijin pentru dezvoltarea intreprinderilor sociale: buget 10,93 mil. Euro

Condiții de eligibilitate ale solicitantului: 

 • Se incadreaza in categoria microîntreprinderi;
 • A desfășurat activitate > an fiscal;
 • Nu a avut suspendată activitatea* (*în anul depunerii cererii de finanțare și în cel fiscal anterior)
 • A înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Are capacitatea de co-finanțare;
 • ≥1 angajat* (*în anul depunerii cererii de finanțare și în cel fiscal anterior)
 • Asigură sustenabilitatea proiectului min. 3 ani.

Condiții specifice privind eligibilitatea proiectului:

 • Valoarea finantarii solicitate: minim 50.000 EUR și maxim 200.000 EUR;
 • Crearea a min. 2 locuri de muncă noi, menținute pe o perioadă de minim 3 ani de la data plății finale;
 • Locația proiectului – Galați;
 • Tipuri de investiții și activități eligibile –active corporale noi, active necorporale;
 • Dreptul de proprietate/disponibilitatea asupra imobilelor – min. 3 ani;
 • Investiția nu a fost demarată înainte de data depunerii cererii de finanțare;
 • Durata proiectului – max. 24 de luni;
 • Aplicarea principiului DNSH (do no significant harm- A nu prejudicia în mod semnificativ);
 • în cazul întreprinderilor sociale – Atestat de întreprindere socială eliberat de AJOFM, în cazul apelului „Sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale”

  

2. Apeluri de proiecte pentru IMM-uri

1.1 Granturi între 200.000 și 2.000.000 EUR: buget 43,8 mil. Euro
1.2 Granturi între 2.000.001 și 5.000.000 EUR: buget 10,10 mil. Euro
1.3 Investiții pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale: 13,4 mil. Euro

 

 

Condiții de eligibilitate ale solicitantului:

 • Se încadrează în categoria IMM;
 • A desfășurat activitate > an fiscal;
 • Nu a avut suspendată activitatea* (*în anul depunerii cererii de finanțare și în cel fiscal anterior);
 • A înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Are capacitatea de co-finanțare;
  • 3 angajați* (*în anul depunerii cererii de finanțare și în cel fiscal anterior);
 • Asigură sustenabilitatea proiectului min. 3 ani.

Condiții privind eligibilitatea proiectului 

 • Minim 200.000 EUR și maxim 2.000.000 EUR;
 • Crearea de locuri de muncă noi, menținute pe o perioadă de minim 3 ani de la data plății finale;
 • Locația proiectului – Galați;
 • Tipuri de investiții și activități eligibile –active corporale noi, active necorporale;
 • Dreptul de proprietate/disponibilitatea asupra imobilelor – min. 3 ani;
 • Investiția nu a fost demarată înainte de data depunerii cererii de finanțare;
 • Durata proiectului – max. 24 de luni;
 • Aplicarea principiului DNSH.

 

*Fișă elaborată în baza Programului Tranziție Justă, versiunea aprobată de Comisia Europeană. Informatiile vor fi actualizate dupa aparitia ghidurilor solicitantului.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.