• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Worker welding large tank in factory

PTJ – Priorități finanțate în Jud. Galați pentru Sectorul PublicINACTIV 

PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ

PRIORITĂȚI CE VOR FI FINANȚATE ÎN JUDEȚUL GALAȚI PENTRU SECTORUL PUBLIC

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Este sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, prin generarea de locuri de muncă durabile și sigure. Programul Tranziția Justă (PTJ) răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă în perioada 2021 – 2027. Prin implementarea acestui program se asigură contribuția națională la atingerea țintelor Uniunii Europene (UE) privind energia și clima pentru 2030 și pentru neutralitatea climatică a economiei până în anul 2050.

PRIORITĂȚI CE VOR FI FINANȚATE ÎN JUDEȚUL GALAȚI PENTRU SECTORUL PUBLIC

Buget total alocat județului Galați: 387.5 mil. Euro

Rezultate așteptate:

 • 490 întreprinderi nou-înființate
 • 1941 locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin
 • 937 întreprinderi care vor putea beneficia de sprijin          
 • 4078 șomeri care vor putea beneficia de sprijin
 • 2800 de gospodării sprijinite pentru a dobândi statutul de prosumator
 • 39 Mw capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile

Prioritate: Dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului

1. Apel Dezvoltarea întreprinderilor prin dezvoltarea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri/ parcurilor industriale și altor structuri de sprijinire a afacerilor

Număr așteptat de proiecte finanțate: 1-2

Investiții eligibile: Activare parc industrial

Indicatori de program:

 • Întreprinderi care beneficiază de sprijin/prin granturi: 150
 • IMM-uri care utilizează servicii ale unor pepiniere de afaceri după crearea pepinierelor: 38
 • Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin

Prioritate: Sprijinirea tranziției forței de muncă

1. Apel Creșterea capacității AJOFM de a defini și actualiza permanent nevoile de formare profesională

Scop: Dezvoltarea competențelor în raport cu procesul de transformare economică în colaborare cu partenerii economico-sociali; 1 proiect multianual

Alocare: 26,3 mil. EUR

2. Apel Sprijin pentru adaptarea la schimbare a lucrătorilor 

Scop: Reconversie profesională, servicii de acompaniere profesională și ocupare, stimularea angajatorilor pentru integrarea noilor angajați; 1-2 proiecte multianuale promovate de AJOFM în parteneriat cu parteneri socio-economici relevanți

Alocare – 38,04 mil. EUR

 

Prioritate: Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă

1. Apel Energie regenerabilă pentru gospodării

Scop: Combaterea sărăciei energetice, sprijinirea instalării de panouri fotovoltaice / fototermice  la nivel de gospodărie.

Alocare – 30,0 mil. EUR

2. Apel Investiții în dezvoltarea de capacități de mici dimensiuni de producție, transport si stocare de energie RES

Scop: Capacități de mici dimensiuni de producție, transport si stocare de energie RES pt consum propriu – APL și comunități de energie.

Alocare – 30,56 mil. EUR

3. Apel Dezvoltarea transportului public verde

Scop: Achiziția de material rulant de transport urban curat si dezvoltarea rețelei de combustibili alternativi.

Alocare – 9,7 mil. EUR

4. Apel Investiții în remedierea sau decontaminarea și reconversia siturilor contaminate sau a unor imobile industriale dezafectate

Scop: Reintroducerea în circuitul economico-socio-cultural a siturilor dezafectate rezultate din declinul și / sau transformarea unor sectoare economice.

Alocare – 9,14 mil. EUR

*Fișă elaborată în baza Programului Tranziție Justă, versiunea aprobată de Comisia Europeană. Informatiile vor fi actualizate dupa aparitia ghidurilor solicitantului.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.