• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Programul Tranziție Justă

Programul Tranziție Justă (PTJ) – județele: Galați, Gorj, Dolj, Hunedoara, Mureș, PrahovaACTIV 

PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ (PTJ) pentru județele Galați, Gorj, Dolj, Hunedoara, Mureș și Prahova – Informații Generale

Programul se adresează celor șase județe și oferă oportunitatea de a accesa finanțări pentru microîntreprinderi, întreprinderile mici și cele mijlocii. În urma actualizării ghidului, există două apeluri separate în cadrul programului ce oferă finanțări între 50.000 și 8 milioane de euro.

Informații relevante despre apelurile active sunt disponibile mai jos:

Obiectivul apelului este sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, prin generarea de locuri de muncă durabile și sigure. Programul Tranziția Justă (PTJ) răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă în perioada 2021 – 2027. Prin implementarea acestui program se asigură contribuția națională la atingerea țintelor Uniunii Europene (UE) privind energia și clima pentru 2030 și pentru neutralitatea climatică a economiei până în anul 2050.

BENEFICIARII ELIGIBILI

Cele două finanțări active, din cadrul Programului Tranziție Justă, se adresează companiilor private.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Solicitanții eligibili sunt entitățile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 • Sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii) înființate cel târziu la 31.12.2021;

 • Nu au activitate suspendată în anul curent sau anul fiscal anterior deschiderii apelului;

 • Au înregistrat profit din exploatare și au număr mediu de angajați de cel puțin 1, în anul 2023;

 • Au capacitatea de a cofinanța cheltuielile proiectului;

 • Dețin drept real asupra imobilului (obiectul investiției) identificat ca loc de implementare a proiectului;

 • Au domeniile de activitate eligibile vizate de investiție înscrise în obiectul de activitate și autorizate la locul ales ca sediul de implementare al proiectului;

 • Au locul de implementare înregistrat la depunerea cererii de finanțare;

 • Nu au obligații de plată nete neachitate; Nu au situații fiscale sau juridice nefavorabile.

TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

 1. Investiții în active corporale:
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport.
  • Lucrări de construcție, modernizare, extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente.
 2. Investiții în active necorporale:
  • Brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice legate de obiectul investiției inițiale, alte drepturi și active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.
 3. Alte tipuri de activități eligibile:
  • Activități de formare profesională;
  • Activități de consultanță;
  • Activități de proiectare;
  • Activități de asistență tehnică;
  • Activități de cercetare, dezvoltare, inovare;
  • Activități specifice certificării/recertificării produselor, serviciilor, proceselor;
  • Activități obligatorii de informare și publicitate.

*Informații stabilite în baza Programului Tranziție Justă. Informațiile specifice fiecărui tip de apel se regăsesc în articolele dedicate.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.