fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

Start pentru tineFINALIZAT 

PROIECTUL „START PENTRU TINE!”,

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, este implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Romania în parteneriat cu Asociaţia Comunelor din România, Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject şi Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART.

Perioada de desfăşurare a proiectului: aprilie 2014 – octombrie 2015.

Grupul ţintă al proiectului este format din 740 persoane din mediul rural al regiunilor SE, SV şi NE (95 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 300 persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, 45 şomeri şi 300 persoane inactive).

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de facilitarea integrării pe piaţa muncii şi creşterea capacităţii de ocupare a populaţiei din zonele rurale aferente regiunilor de dezvoltare SE, SV şi NE, prin asigurarea accesului la informaţii, la servicii de consiliere şi formare profesională şi la asistenţă în domeniul antreprenorial a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, a persoanelor inactive şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă.

PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „START PENTRU TINE” ÎN REGIUNEA SUD-EST NE PROPUNEM SĂ:

 1. Dezvoltăm infrastructura rurală destinată integrării pe piaţa muncii a şomerilor, persoanelor inactive, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă prin înfiinţarea unui centru de antreprenoriat şi ocupare START UP în judeţul Galaţi.
 2. Dezvoltăm abilităţile de căutare a unui loc de muncă pentru cel putin 166 persoane încadrate în grupul ţintă, prin activităţi de informare, consiliere profesională şi orientare în carieră în cadrul campaniei mobile, derulată în 12 comune din regiune;
 3. Dezvoltăm competenţele profesionale pentru 86 persoane aparţinând grupului ţintă în vederea sporirii şanselor de ocupare în domeniile non-agricole, prin organizarea de programe pentru formare profesională în ocupaţiile de lucrător în comerţ şi lucrător în alimentaţie. Durata cursurilor va fi de 3 luni, suportul teoretic fiind însoţit de activităţi practice, derulate la agenţi comerciali din regiune. Cursurile se vor finaliza cu diplome de calificare, recunoscute la nivel naţional.
 4. Stimulăm dezvoltarea de activităţi antreprenoriale de către persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane inactive şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă prin organizarea cursurilor de Competenţe Antreprenoriale, la care vor participa un număr de 80 persoane. Cursurile vor avea o durată de 10 zile, iar cursanţii vor primi la final diplome de absolvire, recunoscute la nivel naţional.
 5. Creăm condiţiile pentru dezvoltarea activităţilor independente în domenii non-agricole, în vederea creşterii sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale, prin incubarea timp de patru luni a 5 noi afaceri în cadrul centrului START UP Galaţi.