fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză

Finanțări active

FINANȚĂRI ACTIVE SAU CARE URMEAZĂ
A FI LANSATE CURÂND

1) Granturi pentru Digitalizarea IMM-urilor

IMM-uri cu obiect principal de activitate altul decât TIC – sunt excluse de la finanțare IMM care au avut autorizate codurile CAEN 2611, 2612, 2620, 2630, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 7211, 7219, și cu media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani cel puțin de 2 ori valoarea cheltuielilor eligibile pot aplica pentru achiziționarea echipamentelor și servicii IT&C, în vederea digitalizării activității curente.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 100.000 Euro /beneficiar. Contribuția maximă a programului la valoarea cheltuielilor eligibile din proiect în procent de în procent de 90% din valoarea eligibilă. Solicitantul va contribui cu minim 10% din valoarea proiectului.

2) Granturile pentru HoReCa, Turism și Evenimente

Societățile din industria ospitalității, structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism și organizatorii de evenimente, afectate de reducerea cifrei de afaceri din anul 2020 față de cifra de afaceri din anul 2019 pot beneficia de un ajutor de stat sub forma unor granturi.

Valoarea maximă a sprijinului acordat este de 800.000 euro / întreprindere sau întreprindere legată.

3) POR 1.1.C – IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic

(pentru firme cu minimum un an vechime și care au înregistrat profit din Regiunile Nord-Est, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia). Minimum 25.000 de Euro și Maximum 200.000 Euro (din care 10% aport propriu).

Firmele mici și mijlocii (IMM) din regiunile eligibile vor putea primi finanțare pentru investiții până la 90% din valoarea eligibilă până la 200.000 Euro. Sunt eligibile pentru finanțare proiectele de investiţiile realizate atât în mediul urban, cât şi rural. TVAul este considerat cheltuială eligibilă.

4) Programul Comert și servicii de piață

(pentru firme cu minimum 2 ani vechime și activitate). Maximum 333.000 lei (din care 25% aport propriu).
Firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor putea obține ajutoare nerambursabile de la stat de până la 250.000 de lei (nerambursabili)+ 83.000 lei aport propriu + TVA  (circa 52.000 Euro+ 25% aport propriu + TVA) pentru investiții, în cadrul Programului Servicii – Comerț 2020. Sunt eligibile coduri CAEN de comerț și servicii.

5) Programul de Microindustrializare

(pentru firme cu minimum 2 ani vechime și activitate). Maximum 600.000 lei (din care 25% aport propriu).
Firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea primi ajutoare de la stat de până la 450.000 de lei (nerambursabili) + 150.000 lei aport propriu +TVA (aprox. 95.000 de euro + 25% aport propriu + TVA) pentru investiții. Sunt eligibile coduri CAEN de producție.

6) Programul Innotech Student

(pentru studenții care vor să-și deschidă o mică afacere în România.).

Se vor oferi Minimum 40.000 de euro și maximum 100.000 de Euro, în funcție de numărul locurilor de muncă nou create de afacerea ce primește finanțare (din care aportul propriu este 0).
Administratori de granturi (ONG, patronate, sindicate, universități etc.) vor forma cel puțin 300 studenți care vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea competențelor lor antreprenoriale. Banii vor fi acordați în două tranșe – 75% la înființarea companiei, iar cea de-a doua, de 25%, în momentul în care antreprenorii vor face dovada că pot realiza profituri de 30% din grantul inițial de 75%. În primul an de activitate vor fi finanțate și salariile angajaților firmelor înființate.

7) Programul STARTUP Tech Nation

Este destinat înființării de startup-uri. Prin intermediul acestui program să vor putea accesa maxim 200.000 de lei.

Printre cheltuielile eligibile sunt echipamente și utilaje, autoutilitare, echipamente de climatizare/încălzire, echipamente de obținere a unei economii de energie, echipamente IT, mobilier, birotică, chirii, salarii (vor fi eligibile pe o perioadă de șase luni) realizare pagini web, promovare (posibil limitate la 6.000 lei), francize, licențe, cursuri de antreprenoriat (posibil limitate la 1.000 lei), software și consultanță (posibil limitate la 8.000 lei).

Având în vedere că sunt încurajate afacerile în care vor exista alocări de cel puțin 50% din investiția propusă pentru achiziția de echipamente, se va acorda punctaj maxim celor care achiziționează software, echipamente, tehnologie de ultimă generație (să nu fie mai vechi de 3 ani și să primească certificare de la producător). Nu sunt acceptate bunuri second hand și nici variantele de finanțare prin leasing.

Solicită Consultanță