fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză

Finanțări active

FINANȚĂRI ACTIVE SAU CARE URMEAZĂ
A FI LANSATE CURÂND

1) PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Axa prioritară 1 – ”cercetare dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”

2) DEZVOLTAREA UNUI MODEL CONCEPTUAL INOVATIV (PROOF-OF-CONCEPT)

Programul Operațional Regional, Obiectivul Specific 1.2 Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării ”Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)”

3) Granturi nerambursabile de până la 120.000 EUR pentru AGRICULTURĂ, PISCICULTURĂ, ACVACULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ.

Guvernul României adopta pachetul de măsuri „Sprijin pentru România” pentru a reduce impactul semnificativ al efectelor generate de criza economică atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru populație.

4) INVESTITII ÎN ACTIVITĂTI PRODUCTIVE

POC (Programul Operațional Competitivitate 2014-2020). Acțiunea 4.1.1. Investiții în activități productive

5) PROGRAMUL START-UP NATION

Program pentru stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii si îmbunătățirea performantelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile si inclusive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabila, inovare si pregătire antreprenoriala, crearea de noi locuri de munca

6) PROGRAMUL NATIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE

program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoarele prioritare de producție, cresterea volumului de activitate

7) PROGRAM DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR DE PIAȚĂ

program de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor și încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele de comerț și servicii

8) MICROGRANTURI ACORDATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile aprobată prin OUG nr. 130 pe 2020

Perioada de aplicare: 12-22 octombrie 2021

Programul Innotech Student

(pentru studenții care vor să-și deschidă o mică afacere în România.).

Se vor oferi Minimum 40.000 de euro și maximum 100.000 de Euro, în funcție de numărul locurilor de muncă nou create de afacerea ce primește finanțare (din care aportul propriu este 0).
Administratori de granturi (ONG, patronate, sindicate, universități etc.) vor forma cel puțin 300 studenți care vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea competențelor lor antreprenoriale. Banii vor fi acordați în două tranșe – 75% la înființarea companiei, iar cea de-a doua, de 25%, în momentul în care antreprenorii vor face dovada că pot realiza profituri de 30% din grantul inițial de 75%. În primul an de activitate vor fi finanțate și salariile angajaților firmelor înființate.

Solicită Consultanță