fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză

Finanțări active

FINANȚĂRI ACTIVE SAU CARE URMEAZĂ
A FI LANSATE CURÂND

1) PNDR Submăsura 4.2

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul submăsuri 4.2 este de sprijin pentru investiţii în procesarea / marketingul produselor agricole.

Valoarea maximă a sprijinului acordat este de 1.500.000 euro / proiect.

2) PNDR Submăsura 4.2a

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul submăsuri 4.2a este de sprijin pentru investiţii în procesarea / marketingul produselor pomicole.

Valoarea maximă a sprijinului acordat este de 1.500.000 euro / proiect.

3) PNDR Submăsura 6.4

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

4) PNDR Submăsura 6.2

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile.

Valoarea maximă a sprijinului acordat este de 50.000 sau 70.000 euro / proiect.

5) MICROGRANTURI ACORDATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile aprobată prin OUG nr. 130 pe 2020

Perioada de aplicare: 12-22 octombrie 2021

6) Programul Innotech Student

(pentru studenții care vor să-și deschidă o mică afacere în România.).

Se vor oferi Minimum 40.000 de euro și maximum 100.000 de Euro, în funcție de numărul locurilor de muncă nou create de afacerea ce primește finanțare (din care aportul propriu este 0).
Administratori de granturi (ONG, patronate, sindicate, universități etc.) vor forma cel puțin 300 studenți care vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea competențelor lor antreprenoriale. Banii vor fi acordați în două tranșe – 75% la înființarea companiei, iar cea de-a doua, de 25%, în momentul în care antreprenorii vor face dovada că pot realiza profituri de 30% din grantul inițial de 75%. În primul an de activitate vor fi finanțate și salariile angajaților firmelor înființate.

Solicită Consultanță